شاخه‌ها

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk

0 تومان

اطلاعات بیشتر

مجموعه پایه مغناطیسی با شیلنگ مفصلی "¼ (شامل مجموعه پایه معناطیسی، رابط با رزوه "¼ NPT ، شیلنگ 16 قطعه‌ای، افشانک سرگرد 6/4 میلی‌متر) / Magnetic base "¼ with versatile jointed hose set

1 مجموعه

شیلنگ مفصلی ¼ اینچ به طول تقریبی 29 سانتی‌متر / ¼" Versatile jointed hose

2 شیلنگ (10 قطعه مفصلی)

شیلنگ مفصلی ضد اسید ¼ اینچ به طول تقرییبی 29 سانتی‌متر /¼" Acid resistant versatile jointed hose

2 شیلنگ (10 قطعه مفصلی)

افشانک سر گرد، قطر دهانه 1/6 میلی‌متر / Round nozzle, diameter 1.6 mm

4

افشانک سرگرد، قطر دهانه 3/2 میلی‌متر / Round nozzle, diameter 3. 2 mm

4

افشانک سرگرد ، قطر دهانه 6/4 میلی‌متر / Round nozzle, diameter 6.4 mm

4

افشانک سر پهن (شیپوری) ¼ اینچ، عرض دهانه 24 میلی‌متر / Flare nozzle ¼" width 24 mm

2

افشانک سر پهن ¼ اینچ، 16 سوراخه / Flare nozzle "¼, 16 hole

2

افشانک سر پهن ¼ اینچ، 6 سوراخه 90 درجه / Flare nozzle"¼, 6 hole, 90º

2

سیستم پاشش حلقوی ¼ اینچ شامل 16 قطعه مفصلی و یک درپوش انتهایی / Ring jet system ¼"

1 مجموعه

اتصال Y شکل ¼ اینچ / "¼Y-fitting

2

اتصال Y شکل ضد اسید ¼ اینچ /"¼ Acid resistant Y-fitting

2

تبدیل فلزی با قطر خارجی "¼ و قطر داخلی 1"/8 / (1"/8 Metal reducer (ET ¼" ,IT

2

شیر کنترل برای شیلنگ مفصلی ¼ اینچ /" ¼ Control valve

2

شیر کنترل با رزوه خارجی "¼ NPS ، شیلنگ خور / Control valve ¼"NPS

2

رابط با رزوهNPT 1/8Connector 1/8" NPT

4

رابط ضد اسید با رزوه "1/8 NPT / NPT 1"/8 Acid resistant connector

4

رابط با رزوه "¼ NPT / Connector ¼"

4

اتصال زانویی 90 درجه ،"¼ / Elbow fittin

2

اتصال T شکل ،"¼ / T-fitting ¼"

2

سه راهی فلزی با ی رزوه خارجی "¼ ودو رزوه داخلی 3"/8 / T-connection

2

بلوک تقسیم کننده جریان با 4 خروجی "¼ و ورودی 3"/8 / Mono block distribution device (4 outlet¼" and IT 3"/8)

1

رابط شیلنگ خور برنجی برای شیلنگ با قطر 13 میلیمتر / Hose barb connector

2

پایه نصب انشعاب ساز برای اتصال T شکل ،"¼ / Modular manifold brackets for T-fitting ¼"

1

مجموعه پایه مغناطیسی (شامل پایه معناطیسی، شیر ساچمه‌ای فلزی و رابط شیلنگ خور"¼ ) / Magnetic base (metal ball valve and hose barb connector)

1

شیر ساچمه ای فلزی با ورودی و خروجی "¼ / Metal ball valve

1

مغزی دو سره رزوه فلزی "¼ / Threaded double nipple ¼"

2

درپوش سر چهار گوش 1"/8 / 1"/8 Tetragonal closing cap

2

درپوش سر شش گوش "¼ / "¼ Hexagonal closing cap

2

گیره مغناطیسی مدور / Magnetic clamp

2

شیر یک طرفه "¼ / "¼ Non-return valve

2

انبر مونتاژ شیلنگ مفصلی "¼ / "¼Hose-assembling pliers

1

مجموعه پایه مغناطیسی با دو انشعاب شیلنگ مفصلی (شامل مجموعه پایه معناطیسی، رابط با رزوه "¼ NPT ، اتصال Y شکل "¼، دو شیلنگ 13 قطعه‌ای،2 عدد افشانک سرپهن 24 میلی‌متر) / with versatile jointed hose set"¼ Magnetic base

1 مجموعه

شیلنگ مفصلی "¼ به صورت کلاف / versatile jointed hose roll

1000

خرید سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, خرید عمده سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, فروش سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, فروش عمده سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, قیمت سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, لیست قیمت سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, نماینده سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, نمایندگی سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, واردات سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, واردکننده سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, وارد کننده سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, محصولات سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, پخش سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk, پخش کننده سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ¼ اینچ ایران پتک Iran Potk

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: