شاخه‌ها

قیچی مفتولبر معمولی ایران پتک Iran Potk

اطلاعات بیشتر

قیچی مفتول بر معمولی سایز 350 میلیمتر ایران پتک Iran Potk

قیچی مفتول بر معمولی سایز 450 میلیمتر ایران پتک Iran Potk

قیچی مفتول بر معمولی سایز 600 میلیمتر ایران پتک Iran Potk

قیچی مفتول بر معمولی سایز 750 میلیمتر ایران پتک Iran Potk

قیچی مفتول بر معمولی سایز 900 میلیمتر ایران پتک Iran Potk

قیچی مفتول بر معمولی سایز 1050 میلیمتر ایران پتک Iran Potk

کلیه قطعات فولادی می‌باشند.

تیغه‌ها و اهرم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند.

فاصله دهانه تیغه‌ها قابل تنظیم هستند.

کلیه قطعات قابل تعویض هستند.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

قیچی مفتولبر معمولی ایران پتک Iran Potk

قیچی مفتولبر معمولی ایران پتک Iran Potk

نوشتن نقد و نظر