شاخه‌ها

پتک های دو سر تخت ایران پتک Iran Potk

اطلاعات بیشتر

پتک دو سر تخت 2 کیلوگرم ایران پتک Iran Potk

پتک دو سر تخت 3 کیلوگرم ایران پتک Iran Potk

پتک دو سر تخت 4 کیلوگرم ایران پتک Iran Potk

پتک دو سر تخت 5 کیلوگرم ایران پتک Iran Potk

پتک دو سر تخت 6 کیلوگرم ایران پتک Iran Potk

پتک دو سر تخت 8 کیلوگرم ایران پتک Iran Potk

وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند

دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند

دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8118 تولید می‌شود

دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می‌باشد

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

پتک های دو سر تخت ایران پتک Iran Potk

پتک های دو سر تخت ایران پتک Iran Potk

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: